כניסה לאתר בעברית | Enter the site

... To let every human being in the world,

where ever he is, to taste something

which he may never had and most likely

will never have the chance to do so.

What is Human's eternal mission ...?

10 sfirot

... לתת לכל אדם בעולם, באשר הוא שם,

לטעום משהו שאף פעם לא זכה ורוב הסיכויים

שגם לא תהיה לו הזדמנות כזאת לטעום.

מהי המשימה הניצחית של האדם ...?